Bývalé Slobodné kráľovské banské mesto Ľubietová aj tento rok privíta priateľov z baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Šiesty ročník Ľubietovského baníckeho a hutníckeho dňa sa uskutoční v sobotu 27. mája a bude sa niesť pod názvom Ľubietovská zlatinka. Do programu podujatia totiž pribudla súťaž v ryžovaní zlata, ktorá nadväzuje na tradíciu spred dvadsiatich rokov. Škola ryžovania zlata sa začína o 10. hod., samotná súťaž Ľubietovská zlatinkaodštartuje o 13. hod.

Slávnostných baníckych služieb božích v Evanjelickom a.v. chráme Božom (10.30 hod.) sa zúčastnia predstavitelia baníckych miest a členovia baníckych a hutníckych spolkov. Konajú sa v spolupráci s ev. baníckym spolkom z Mníška nad Hnilcom a po ich skončení (11.30 hod.) sa obcou vyberie historický sprievod.

Program v parku otvorí o 12. hod. banícka a hutnícka hymna Banícky stav a príhovory starostu obce a hostí. Zaspieva spevokol Haliar zo Starých Hôr a predstavia sa aj mladí ľubietovskí debnári a tanečná country skupina Arizona. Od 14. hod. sa návštevníci sviatočnej Ľubietovej môžu zabaviť na koncerte Otta WeiteraAndrey Fischer.

Po vyhlásení víťazov súťaže v ryžovaní zlata (15.30 hod.) sa začne zábava s banskobystrickou country kapelou Sedem S.

Ani na tohtoročnom Ľubietovskom baníckom a hutníckom dni nebude chýbať remeselný jarmok, ukážky historických tavieb bronzu a zliatiny v kopulovej peci či ukážky historických a novodobých spôsobov získavania zlata, ale ani ľubietovské minerály a výstava Historické baníctvo a hutníctvo v Ľubietovej a, samozrejme, bude aj ochutnávka domácich špecialít.

Podujatie organizuje obec Ľubietová a občianske združenie Libetha – Ľubietovský banícky a hutnícky spolok, pod záštitou Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a Slovenskej železnej cesty.

POZRITE SI NAŠE VIDEO EŠTE ZO 4. ROČNÍKA PODUJATIA