Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb v súčasnosti.

Príroda sa snaží chrániť a podporovať náš každodenný život, je však bezmocná voči našej bezohľadnosti. Dostatočne si totiž stále neuvedomujeme, že čisté životné prostredie je základom pre ľudské zdravie, ale aj našu duševnú pohodu. Vyhlasovatelia 6. ročníka literárnej súťaže  Múdra príroda – Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR preto vyzývajú mladých umelcov, aby vytvorili slovný opis, či humornú príhodu, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života, aby sme predchádzali katastrofám, ktoré spôsobujú klimatické zmeny.

Rovnako ako v minulom roku, aj teraz sa do súťaže môžu prihlásiť žiaci II. stupňa základných a  stredných škôl, t. z. že sú dve kategórie od 10 do 15 rokov (rozprávanie, opis) a od 15 do 19 rokov (krátka próza – poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón). Zmena oproti vlaňajšiemu ročníku je, že sa za každú školu môžu poslať štyri vybrané práce. Súťaž na tému Zmena či premena? potrvá od 20. novembra 2017 do 16. februára 2018, pričom vyhlásenie výsledkov je naplánované na máj.

Cieľom súťaže Múdra príroda je  rozvoj environmentálneho cítenia mladých ľudí a budovanie pozitívneho vzťahu k prírode. Jej poslaním je  podporiť literárnu tvorivosť mladých ľudí formou vyjadrení ich vlastných skúseností, pocitov či potrieb vo vzťahu k prírode a tradičnému spôsobu života v krátkom literárnom útvare.  Viac informácií o súťaži Múdra príroda nájdete na www.mudrapriroda2018.sk. V najbližšej dobe bude vydaný aj  Zborník súťažných prác z minuloročnej súťaže, ktorý bude dostupný aj na webovej stránke Múdrej prírody.