V rámci Týždňa slovenských knižníc prebieha v Banskej Bystrici aj podujatie Literárna Banská Bystrica. V rámci neho denne pripravuje viaceré podujatia Verejná knižnica Mikuláša Kováča, ale aj Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.

Ojedinelým podujatím v ŠVK bude už dnes (31. marca) od 16.00 h Burza literárnych talentov. Organizuje sa každoročne pri príležitosti pripomenutia si pamiatky Mikuláša Kováča, známeho slovenského literáta a tunajšieho rodáka. Ide o mimoriadnu možnosť prezentovať sa píšucim autorom poézie i prózy, ich vlastným prednesom pred ostatnými prítomnými. Je to nesúťažné stretnutie amatérskych tvorcov. Do programu Literárnej Banskej Bystrice neodmysliteľne patrí aj celoslovenská súťaž interpretačnej a literárnej tvorby detí a mládeže Kováčova Bystrica (31. marca  2011, 9.00 h), ide už 7. ročník súťaže.

Poetické pásmo z tvorby Mikuláša Kováča, čaká na návštevníkov knižnice nesúcej meno spisovateľa a redaktora, ktorý v Banskej Bystrici pôsobil, v pobočke na Karpatskej ulici č. 3 od 17-tej hodiny. Noc poézie – Pravdaže srdcom bude spojené s autorským čítaním členov literárneho klubu POSTOJ pri VKMK, portrétom Juraja Kuniaka, vystúpia aj Divadlo poézie Anima z Ružomberka a hornomičinské divadlo HMAZ

VKMK navyše pripravuje na piatok 1. apríla aj tradičné podujatie pre deti – Noc s Andersenom. Pestrý program pre vybraných aktívnych detských čitateľov začína na pobočke na ZŠ Moskovská o 16.00 h a na pobočke Okružná 2 o 17.00 h.