Banskobystrický Lions Club si slávnostným koncertom v priestoroch historickej Radnice pripomína 20 rokov oficiálnej činnosti. „Základná myšlienka je pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú,“ hovorí prvý prezident banskobystrického klubu.

LIons klub
Jednou z tradičných činností Lions Clubu v Banskej Bystrici je organizovanie vianočného punču.

Celosvetovo pôsobiaca organizácia Lions Club má za cieľ pomáhať prostredníctvom nezištnej a dobrovoľnej práce jej členov, pričom základným mottom organizácie je anglické „We serve“ (Slúžime). Myšlienka založiť banskobystrický klub vznikla v roku 1991 a oficiálne bol prijatý do medzinárodných štruktúr v marci 1993.

„Lion musí byť človek, ktorý chce dačo zo svojho odovzdať pre druhého. Keď sme zakladali klub najčastejšia otázka bola: ‚A čo budem z toho mať?‘ Keď sme povedali, že budeš mať z toho to, že budeš pomáhať, tým, ktorí túto pomoc potrebujú, veľa ľudí nevstúpilo,“ hovorí o začiatkoch Lions Klubu Banská Bystrica prvý prezident Milan Urbáni. „Základná myšlienka je pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú,“ dodáva Urbáni.

Banskobystrický klub si svoje 20. výročie pripomenie koncertom nevidiaceho speváka Mariána Banga a v piatok sa uskutoční v priestoroch historickej Radnice slávnostné zasadnutie klubu, kde budú prítomní všetci členovia a prítomní hostia.

Na oslavách sa zúčastní aj Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Práve zrakovo postihnutých sa snaží Lions Club Banská Bystrica prostredníctvom svojich aktivít podporovať. Taktiež pomáhajú Špeciálnej základnej škole na Ďumbierskej, občianskemu združeniu Nožička a ďalším. Súčasným prezidentom klubu je Ján Miškovič.