Skvelá ponuka pre mladých ítečkárov. Občianske združenie Pro Bibliothecae v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici – Americkým centrom ponúka pre žiakov 2. stupňa základných škôl Letný IT tábor.

Letný IT tábor je vhodný pre deti od 11 do 15 rokov. Konať sa bude v dňoch 12. až 14. augusta a začína každý deň od 10.00 h. Dopoludnie tak môžu mladí IT nadšenci stráviť tým, čo ich najviac zaujíma.

Letný IT tábor v knižnici

Čo môžete očakávať? Jednoduché programovanie s využitím micro-bitov, vzdelávacích robotov, interaktívnych stavebníc a ozobotov. Aktivity  budú realizované zážitkovým spôsobom.

Edukatívne aktivity v oblasti digitálnej gramotnosti podporia intelektuálny rozvoj, tvorivosť, fantáziu a logické myslenie zapojených aktérov. Prispejú tiež k formovaniu vzťahu mladých ľudí ku kultúre, nakoľko sa konajú v inšpiratívnom prostredí kultúrnej inštitúcie – Štátnej vedeckej knižnice, a ponúknu tiež zmysluplné trávenie voľného času cieľovej skupiny.

V rámci vzdelávania budú deti pod vedením skúseného lektora programovať 2D hry v bezplatnom online prostredí MakeCode Arcade. Vytvoria viacero hier, ktoré boli v minulosti veľmi populárne, napríklad hry na štýl Space Invadors, Flappy Birds. Vyskúšajú si vytvorenie hry pre viac hráčov.

Dôležité info

Lektorom letných  workshopov je Patrik Voštinár, vysokoškolský učiteľ Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý sa na Katedre informatiky venuje príprave budúcich učiteľov informatiky. Lektoroval už viacero kurzov pre deti v Americkom centre knižnice a pripravuje rôzne vzdelávacie aktivity aj pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Počet miest je obmedzený, preto neváhajte a v prípade záujmu kontaktujte koordinátora Letného IT tábora Róberta Címera: banskabystrica@americanspaces.sk, +421 902 684 708.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.