Lesník Ján Mičovský, ktorý v júni 2009 upozornil na neefektívne nakladanie s majetkom v štátnom podniku, dostal ocenenie Biela vrana.

Zdroj foto: bielavrana.sk

Občianske združenia Aliancia Fair-playVia Iuris odovzdali ocenenia Biela vrana za rok 2010 určené pre „vzácnych ľudí, ktorí sa snažia meniť spoločnosť k lepšiemu a podstupujú pritom veľké osobné riziko“. Jedným z laureátov ceny sa stal tento rok aj Ján Mičovský, dlhoročne pôsobiaci v Banskej Bystrici na generálnom riaditeľstve Štátnych lesov.

Ocenenie získal za to, že v júni 2009, ako zamestnanec odboru komunikácie Lesov, otvoreným listom upozornil na neefektívne nakladanie s majetkom podniku. Zakrátko sa k nemu verejne pripojili aj ostatní kolegovia z odboru Peter Gogola, Jozef Marko, Anita Fáková a z odboru poľovníctva Marcel Lehocký. Následne v otvorenom liste určenému dozornej rade podniku poukázali na 27 konkrétnych pochybení v hospodárení Lesov. Ich kroky viedli k zastaveniu štátnej finančnej pomoci Lesom vo výške 2 miliardy korún a k rezignácii riaditeľa podniku Jozefa Minďáša.

Vedením podniku bol poverený Ján Beňa, ktorý predstavil novú organizačnú štruktúru podniku. Odbor komunikácie v rámci generálneho riaditeľstva v Banskej Bystrici zrušili a jeho zamestnancov presunuli do Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, kde bolo vytvorené Stredisko práce s verejnosťou. Tomu ale riaditeľ odobral právo komunikovať s médiami a zamestnanci prestali byť vysielaní na služobné cesty. Jánovi Mičovskému ponúkli post riaditeľa závodu v Čiernom Balogu, čo odmietol. V septembri odišiel na vlastnú žiadosť Jozef Marko, o niekoľko týždňov na to je oznámená prebytočnosť zamestnancov v stredisku a podnik opúšťajú Peter Gogola a Anita Fáková.

Udalosti, ktorého sa odohrali v Štátnych lesoch zdokumentoval Mičovský v knihe „Nežná zelená“, kde konštatuje: „Už dávnejšie som sa rozhodol, že v prípade ak budú odídení tí, ktorí dokázali nestratiť sami seba, v podniku neostanem ani ja.“ Ján Mičovský v januári 2010 podáva otvorenú výpoveď a z Lesov odchádza.

Ocenenie Biela vrana zdôvodnila porota „principiálnym a morálnym postojom, neúnavnosťou a schopnosťou mobilizovať verejnú pozornosť a podporu tomuto prípadu.“