Pri pohľade na poškodené cesty sa zabúda na dlhodobo neriešený zlý stav chodníkov. Mnohé z nich si nevyhnutne vyžadujú opravy. Mesto však na túto položku financie nemá.

výtlky na chodníkoch, Banská BystricaPrioritou Mestského úradu naďalej zostáva oprava hlbokých výtlkov na cestách, ktorá vysoko prevyšuje pridelenú účelovú položku v mestskom rozpočte. Z tohto dôvodu sa do konca roku 2013 s opravou chodníkov nepočíta.

Podľa tlačovej tajomníčky kancelárie primátora Barbory Winterovej sú finančné prostriedky výborov volebných obvodov jednou z možností riešenia daného problému. „Každému volebnému obvodu bola z rozpočtu vyčlenená suma 30 000 eur na ich činnosť. Poslanci jednotlivých výborov vo svojich obvodoch rozhodujú na základe relevantných podkladov o pridelení jednotlivých finančných prostriedkov v závislosti od dôležitosti daného problému. V tejto súvislosti môžu rozhodnúť aj o pridelení sumy na opravu chodníkov,“ informuje Winterová. Bežný rozpočet samosprávy počíta s opravami chodníkov a obrubníkov len v sume dvadsať tisíc eur.

Nakoľko bol rozpočet pre jednotlivé volebné obvody schválený až v marci, poslanci sa doposiaľ na jeho prerozdelení nedohodli. „V apríli budeme mať zasadnutie výboru mestskej časti a dohodneme zoznam, kde budeme financie rozdeľovať, teda na akú investičnú akciu to pôjde, či už na chodníky, či nejaké schody,“ vyjadril sa Pavol Bielik, poslanec MsZ za volebný obvod Sásová – Rudlová.