V dňoch 15. a 16. apríla sa pod organizačnou taktovkou  Urologickej kliniky SZU, Slovenskej urologickej spoločnosti a spoločnosti Radix konal zaujímavý Roboticko – laparoskopický workshop.   

Nemocnica F.D.Roosevelta V živom prenose mohli zúčastnení lekári porovnávať princípy  a výhody roboticky asistovanej chirurgie a laparoskopie   pri operáciách obličiek. Roboticky asistovanú parciálnu resekciu obličky a roboticky asistovanú pyeloplastiku operoval MUDr. Jozef Babeľa z Urologickej kliniky SZU a laparoskopické radikálne nefrektómie operovali Doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. z Martina a Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD. z Prešova.  

Workshopu sa zúčastnilo viac ako 20 lekárov zo Slovenska a Čiech, ktorí mali aj možnosť vyskúšať si techniku zákroku na piatich laparoskopických trenažéroch.

O deň neskôr si  skúsenosti z laparoskopiou a endoskopiou vymieňali aj gynekológovia. Na workshope organizovanom  II. Gynekologicko-pôrodníckou  klinikou SZU 14 lekárov z rôznych zdravotníckych zariadení na Slovensku sledovalo v priamom prenose laparoskopickú myomektómiu  vedenú Doc. MUDr. Tiborom Bielikom, PhD.