Dvojica performerov Fero Király a Eva Vozárová predstaví už tento týždeň v troch slovenských kultúrnych centrách legendárne dielo zvukového umenia I Am Sitting in a Room amerického skladateľa Alvina Luciera. Vo štvrtok 3. marca sa jedinečná úúú session #1: I Am Sitting in a Room / 2^33 uskutoční v banskobystrickej Záhrade. 

Skladba využívajúca akustické vlastnosti priestoru

I Am Sitting in a Room je dielo z roku 1969, premiérované naživo jeho autorom Alvinom Lucierom v Guggenheimovom múzeu v New Yorku. V dobe svojho vzniku prinieslo jedinečné prepojenie elektroakustického diela a zvukovej inštalácie.

Skladba, ktorej ,,nástrojovým obsadením” je ľudský hlas, mikrofón, mix a miestnosť, v ktorej sa dielo realizuje, pozostáva z naživo predneseného textu. Ten sa nahráva, jeho záznam sa púšťa späť do miestnosti a opätovne sa nahráva. Tento proces sa opakuje tak dlho, kým sa artikulácia ľudskej reči začne vytrácať. Slová sa stavajú́ nezrozumiteľnými a nahrádzajú ich rezonančné harmónie a tóny samotnej miestnosti. Vďaka rozdielnym akustickým charakteristikám každého priestoru je každé predvedenie diela jedinečné. V rôznych miestnostiach nadobúda dielo iný zvuk a trvanie a žiadna realizácia nie je rovnaká ako ostatné.

Nejde o bežný koncert

Nejde pritom o klasický koncert, ale o zvukovú performance či zvukovú inštaláciu uvádzanú v reálnom čase. ,,Nedá sa povedať, že by išlo o koncert v obvyklom slova zmysle. Jedine že by sme za hudobný nástroj považovali miestnosť, čo by v tomto prípade bolo celkom výstižné,” vysvetľuje princíp skladby jeden z dvojice realizátorov, hudobník Fero Király.

Performeská dvojica Eva Vozárová – Fero Király predstavila I Am Sitting in a Room za posledný rok na rôznych významných podujatiach, v rámci série Hudba dneška v Slovenskej národnej galérii, na festivale Kiosk 2021 či na festivale A Day Of Sound 2021 v Galérii Středočeského kraje v Kutnej Hore.

I Am Sitting in a Room patrí medzi najznámejšie diela Alvina Luciera, ktorý je považovaný za priekopníka zvukovej tvorby. Experimentoval s využitím mozgových vĺn pri živých vystúpeniach, echolokáciou alebo interferenciami. V 80. rokoch 20. storočia začal písať skladby pre sólové nástroje, komorné súbory a orchester. Zomrel v decembri 2021

Hudobno-vizuálna úvaha o druhu Homo Sapiens

Druhým koncertom, ktorý bude súčasťou podujatia úúú session #1: I Am Sitting in a Room / 2^33 v Záhrade CNK, je nový projekt hudobníka Fera Királya 2^33. Projekt je autorským audiovizuálnym predstavením a zároveň kritickou úvahou o živočíšnom druhu Homo Sapiens.

Názov projektu sa číta ako ,,dve na tridsiatu tretiu” a jeho autor o ňom hovorí: ,,Rýchlo sa blížime k počtu ôsmych miliárd (približne 2^33) jedincov na Zemi, stratených v dezilúzii svojej výnimočnosti, bez zvedavosti spoznávať, bez tolerancie akceptovať. Prepojením dvoch naoko nesúvisiacich disciplín, počítačovej vedy a biológie, mením pohľad na seba a chápanie toho, čo označujeme pojmom ,,život” a slobodná vôľa.”

2^33 je výsledkom dlhodobého záujmu Fera Király o programovanie hudby, ako aj jeho fascinácie číslami. Rovnocenne využíva zvuk a obraz, pričom oboje sú založené na základnom atóme ľudskej komunikácie: symbole.

Fero Király je hudobník, kóder a pedagóg so slabosťou pre interdisciplinárne projekty. Hoci je známy najmä ako klavírny interpret súčasnej vážnej hudby (Philip Glass, Steve Reich a.i.) a zakladajúci člen združenia Cluster ensemble, sólovo sa zaujíma o digitálne technológie a ich prieniky s umením.

Eva Vozárová pôsobí na voľnej nohe ako kultúrna manažérka, dramaturgička a performerka. V roku 2018 spoločne založili podujatie JAMA v odkaze umelca Milana Adamčiaka, ktoré sa koná každý rok v októbri v Banskej Štiavnici a okolí. Na jar 2020 založili združenie ooo ako špecializovaný priestor pre sound art, súčasnú hudbu, computer music a intermediálne umenie.

Podujatie úúú session #1: I Am Sitting in a Room / 2^33 v banskobystrickej Záhrade CNK sa uskutoční vo štvrtok 3. marca o 19:00 h. Ďalšie koncerty sa konajú v nasledujúcich dňoch v Spišskom Hrhove a Rožňave

Koncerty sú súčasťou série úúú sessions v rámci projektu ooo_2022 združenia ooo. Projekt podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia.