Po viac ako dvadsiatich rokoch sa Banská Bystrica dočkala legálnych plôch, určených na tvorbu graffiti a street art. Prvou z nich je oporný múr oproti železničnej stanici Radvaň a druhým miestom sa stala stena za ihriskom Rudohorskej ulici v Sásovej.

Aj takýmto spôsobom chce samospráva v spolupráci s Občianskym združením Playground 89 podporovať a rozvíjať talent mladých ľudí. Spoločným cieľom je zároveň predísť tomu, aby boli poškodzované súkromné či verejné plochy, ktoré na to nie sú určené.

Zdroj foto: Henrich Matušek, OZ Playground 89

Skupina aktívnych ľudí známa ako OZ Playground 89 uspela v roku 2017 v participatívnom rozpočte a zrealizovala projekt s názvom Folcolor pre mesto. Budovu bývalého kina Hviezda vtedy oživili maľbami slovenského folklóru v spojení s modernými formami umenia street art a breakdance. Koncom roka 2021 sa postarali o zatraktívnenie podchodu spájajúceho Námestie slobody so zimným štadiónom a autobusovou stanicou. Vďaka projektu Galéria v podchode sa stal priestor netradičnou pozvánkou na Európsky olympijský festival mládeže, ktorý Banská Bystrica hostila posledný júlový týždeň tohto roka. Jedným z posledných projektov v júni 2022 je tvorivá galéria, ktorá je súčasťou zrevitalizovaného vnútrobloku Sitnianska.

„Po dobrých skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch sme sa opäť rozhodli osloviť týchto šikovných Banskobystričanov, aby skrášlili ďalšiu časť nášho mesta. Aj graffiti sú druhom umenia, a preto majú vo verejnom mieste, ktoré je na to určené, svoje miesto. Verím, že nielen  komunita umelcov tvoriacich graffiti a street art, ale aj obyvatelia privítajú túto novinku, a budeme svedkami mnohých umeleckých výtvorov,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Hoci ide o verejné a oficiálne legálne plochy, je potrené dodržiavať pravidlá. Preto oddelenie cestovného ruchu mestského úradu v spolupráci z OZ Playground 89 vypracovali tzv. Etický graffiti kódex, ktorý je na Slovensku ojedinelý. Verejne dostupný je na webovej stránke mesta.

Zdroj foto: Henrich Matušek, OZ Playground 89

„Pouličné výtvarné umenia má v našom meste svoju históriu od roku 1996 a mnoho z bývalých graffiti umelcov sa dnes profesionálne venujú grafickému dizajnu či iným umeleckým formám, ktorých základ čerpali práve z graffiti. Sme radi, že mesto podporuje tento druh umenia a v Banskej Bystrici čoraz viac pribúda street art,“ uzatvára Igor Fekiač z OZ Playground 89.