psychokurz AKSENAksen, o.z., Regionálne centrum v Banskej Bystrici a Komunitné centrum Fončorda organizujú kurz psychickej sebaobrany, ktorý je určený najmä seniorom, ale nielen im.

Kurz, v ktorom by si jeho účastníci mali osvojiť zručnosti v psychologickej sebaobrane a naučiť sa, ako sa ubrániť pred psychickou manipuláciou a zneužívaním, vedie lektorka Ivana Škodová (OZ Integra). Konať sa bude počas piatich utorkov v období od 15. marca do 12. apríla v Komunitnom centre Fončorda (Havranské 9). Prvé stretnutie sa teda uskutoční v utorok 15. marca a potom každý ďalší utorok do 12. apríla.

Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť do stredy 10. marca prostredníctvom mailu ncegledyova@aksen.sk.