Banskobystrické Mestské zastupiteľstvo sa na svojej 38. schôdzi v rámci volebného obdobia zaoberalo aj správou o plnení nájomnej zmluvy plážového kúpaliska.

„Podľa predloženej správy sa nájomná zmluva dodržiava. Otázka je, či sme toto chceli pred tromi rokmi, kedy nám tu bol prezentovaný veľkorysý projekt. Následné dodatky a zmeny už schvaľoval len primátor mesta,“ začal poslanec mestského zastupiteľstva Milan Lichý (BBA). „Na plážovom kúpalisku dochádzalo k rôznym nehodám, napríklad úrazy na šúchačke,  na ktorú nebolo kolaudačné rozhodnutie. Po poslaneckej kontrole bolo zistené, že na niektoré stavby nebolo vydané stavebné povolenie. V správe sa uvádza aj to, že nie všetky faktúry a práce sú už dnes odkontrolovateľné,“ dodal poslanec Lichý a podotkol, že jedinou zatiaľ skolaudovanou stavbou na kúpalisku je šúchačka, pri ktorej sa tak stalo až koncom augusta. Aqualand, s. r. o. podľa neho nenapĺňa pôvodný zámer mesta ohľadom modernizácie plážového kúpaliska.

Člen poslaneckého klubu Bystričan – Ľubomír Motyčka už ďalší konflikt nechce vyvolávať, ale v mnohých veciach s poslancom Lichým súhlasí: „V žiadnom prípade to nie je to, čo sme chceli, ale ako by vyzeralo, keby sa nič neurobilo. Podľa môjho názoru bude tlak na podnikateľa Sninského neustále nutný, ale tak aj prospešný,“ povedal známy cestovateľ a vydavateľ rovnomenného časopisu.

Primátor Ivan Saktor sa nájomcu zastáva: „Boli prezentované viaceré prípady, ktoré neboli spôsobené technickým stavom, ale nedbanlivosťou návštevníkov. Bystrica môže byť spokojná, pretože po spustení krytej plavárne, ktoré sa teraz chystá, získala komplex využiteľný celoročne.“ Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali správu na vedomie.