V Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici v týchto dňoch sprístupnili výstavu s názvom Dvojníci – menovci z prírody. Výstava, ktorú Stredoslovenské múzeum pripravilo v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, približuje históriu vzniku názvoslovia organizmov.

V prírode sa stretávame s rôznymi menami rastlín a živočíchov. Názvy všetkých druhov organizmov tvorí dvojslovné pomenovanie, ktoré býva odvodené od ich charakteristických čŕt. Často to býva sfarbenie a výzor tela, životný priestor, typické pohybové prejavy alebo tiež charakteristický zvuk, ktorý živočích vydáva. Tak sa môžeme v prírode stretnúť s rosničkou zelenou, babôčkou zubatokrídlou, stepiarkou dlhorohou, potápkou chochlatou či jesienkou spevavou.

Stredoslovenské múzeum, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, sprístupnilo v priestoroch Tihányiovského kaštieľa výstavu približujúcu históriu vzniku názvoslovia organizmov. Banerová výstava Dvojníci – menovci z prírody prezentuje príklady druhov, ktoré majú spoločné pomenovanie.

„Okrem veľkého počtu kvalitných vyobrazení na základe spoločných vlastností je výstava zaujímavo doplnená rôznymi perličkami zo života rastlín, húb a živočíchov. Príkladom takýchto dvojníkov v prírode môžu byť: živočích kukučka jarabá a rastlina kukučka lúčna, živočích líška hrdzavá a huba líška oranžová, živočích medveď hnedý a rastlina medvedica lekárska,“ uviedla kurátorka výstavy Renáta Kapustová.

Názvy niektorých druhov rastlín, húb a živočíchov okrem názvu vyplývajúceho z tvaru, výzoru či zvuku odrážajú aj ich ekologické vlastnosti, ako je príslušnosť k biotopu. Poznáme preto záružlie močiarne, škovránka poľného, jazveca lesného ale aj pieskárku púpavovú. V názvoch lykovec muránsky, fuzáč karpatský či kamzík vrchovský tatranský sa odráža zase geografické rozšírenie spomínaných organizmov.

„Výstavu sme sa snažili spestriť atraktívnymi exponátmi pochádzajúcimi zo zbierok Stredoslovenského múzea ako aj interaktívnymi prvkami. Okrem hľadania dvojníkov, tých mladších návštevníkov čaká hmatačka a pexeso so živočíchmi, ktoré dostali zaujímavé názvy po slávnych osobnostiach. Deti sa budú môcť zahrať na prírodovedcov a vymyslieť úplne nové meno pre zvieratko, ktoré im bude predstavené. Tých smelších čaká priraďovačka na mape s obcami, ktorých názvy boli odvodené od názvov rastlín, húb, živočíchov alebo minerálov,“ dodáva Renáta Kapustová.

S ďalšími informáciami, nielen o vzniku názvoslovia v prírode, sa návštevníci múzea môžu zoznámiť aj počas tvorivých dielní venovaných práve dvojníkom v prírode. Tie sa uskutočnia v sobotu 14. januára v Tihányiovskom kaštieli (vstup o 9.30, 13.00 a 15.00 h). Deti sa na januárových tvorivých dielňach dozvedia, ako sa téma výstavy Dvojníci – menovci z prírody dá použiť pri výrobe karnevalových masiek. Výstava potrvá do 19. marca 2023.

Výstava Dvojníci – menovci v prírode: