Quantcast

„Viac krvi, viac života“ – tento slogan  má osloviť potenciálnych darcov krvi už 13. júna 2011 popoludní na hlavnom banskobystrickom námestí v rámci Svetového dňa darcov krvi.

Svetový deň darcov krvi je spojený s informačnou kampaňou, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na stále stúpajúcu potrebu darovania krvi a osloviť najmä prvodarcov, ktorí predstavujú novú darcovskú základňu. Humanitné podujatie odštartuje v pondelok, 13.6.2011, o 13.00 hod. na Námestí Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Všetci, ktorí sa rozhodnú darovať krv, môžu tak urobiť na prízemí budovy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).  Odbery budú vykonávať zdravotníci banskobystrickej  Národnej transfúznej služby SR (NTS) na prízemí budovy Úradu BBSK v čase od 13.00 do 16.00 hod. Podujatie spestria vystúpenia školákov na pódiu pred budovou historickej Radnice, odkiaľ sa obyvateľom i návštevníkom mesta prihovoria aj zástupcovia organizátorov tohto humanitného podujatia.  Oslavy budú sprevádzať aj informačné aktivity podporujúce zdravý životný štýl a prezentácie zdravotných poisťovní.

Sprievodný program:

13.00  hod.            –  otvorenie podujatia

13.05 -13.15 hod.  –  vystúpenie žiakov  ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica

13.15 -13.45 hod.  –   príhovory organizátorov podujatia (zástupcovia BBSK, mesta  Banská Bystrica, NTS a SČK)

13.45- 16.00 hod.  –   vystúpenie žiakov  ZŠ Bakossova 5, ZUŠ  J. Cikkera – sláčikový a swingový orchester, žiaci ZŠ  Spojová –  salsa

O deň neskôr, 14. júna 2011, v čase od 7.00 do 17.00 hod. bude možné v rámci podujatia darovať krv v priestoroch pracoviska Národnej transfúznej služby (NTS) SR v Banskej Bystrici.  Darcovia sú samozrejme vítaní aj mimo osláv. Odbery NTS vykonáva každý pracovný deň od 7.00 hod. do 14.00 hod. a v utorky do 17.00 hod.  Minulý rok počas osláv prejavilo záujem darovať krv 139 návštevníkov podujatia, z ktorých napokon darovalo krv 112 ľudí. Kampaň podporilo aj 17 prvodarcov.

Kampaň je súčasne verejným poďakovaním všetkým bezpríspevkovým darcom krvi i tým, ktorí s darcami dobrovoľne či profesionálne pracujú. Pre všetkých, ktorí v tento deň darujú krv, pripravili organizátori podujatia a spoločnosť  Kaufland v.o.s. symbolické darčeky. Organizátori podujatia – Národná transfúzna stanica, pracovisko Banská Bystrica, Slovenský Červený kríž, Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto Banská Bystrica ďakujú všetkým darcom krvi, ktorí svojim humánnym činom zachraňujú zdravie a životy ľudí.