Aj tento rok organizuje dobrovoľné združenie Krňačky Turecká v poradí 43. ročník krňačkových pretekoch o cenu Krížnej. Pretekári na snehu si to rozdajú v sobotu 10. februára.

Štart pretekov je pripravovaný na 11.00 hod. Pre súťažiacich aj návštevníkov bude zabezpečené občerstvenie v priestoroch cieľa na Salaškách, kde bude hrať aj Heligonka z Kokavy.

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách – mužskej a ženskej. Trať bude dlhá jeden kilometer. Povedie z Javoria na Salašky. Prihlášky môžete zaslať na adresu Vladimír Strmeň, Turecká 294, alebo sa môžete registrovať telefonicky na čísle 0915 882 072. Cena štartovného zahŕňa čiastku 10 eur.

Sane musia spĺňať aj určité parametre ako napríklad: drevené sane bez plechov a sklznice a sane klasické bez obalenia oplenov. Pre každého súťažiaceho je povinná prilba. Je zakázané pretekať pod vplyvom alkoholických nápojov.

Odmenené budú len prvé tri dvojice v oboch kategóriách. Organizátori taktiež pripravili prekvapenie aj pre tých pomalších, a prvé tri miesta dvojíc z Tureckej budú taktiež odmenené.

Krňačkové preteky majú v Tureckej už dlhšiu históriu. Prvé preteky sa konali v roku 1957 na podnet miestnych občanov. Boli súčasťou fašiangových zvykov a časom sa stali vyhľadávanou zábavou ľudí z okolia aj zahraničia.