Včera sme vás informovali o tom, že zrážka sanitky s osobným motorovým vozidlom a následne s autobusom MHD, ktorá sa stala 14. októbra 2010 na križovatke cesty č. III/066 75 a Ďumbierskej v Sásovej, si vyžiadala aj druhú obeť. Už po smrti významného odborníka z oblasti urgentnej medicíny Andreja Faglica priamo na mieste nehody sa pod vplyvom jej okolností rozvírila diskusia o tomto úseku, okrem iného aj na našom webe. Obrátili sme sa preto na hovorkyňu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Máriu Faltániovú, ktorá nám sprostredkovala odpovede na naše otázky týkajúce sa vnímania tohto úseku v kontexte štatistiky dopravnej nehodovosti v našom meste, ako aj otázky zmeny dopravného značenia na tomto mieste.

Podľa údajov z evidencie okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici došlo v minulom roku na území mesta k 295 dopravným nehodám, pričom 253 z nich zavinili vodiči motorových vozidiel. Príčinou ďalších nehôd boli  chodci, zver, technické závady, závady komunikácií a i. Nehody na území Banskej Bystrice si v roku 2009 vyžiadali jeden ľudský život, 18 osôb bolo ťažko zranených, 51 osôb ľahko. Celková výška škôd činila 85 697 €. Na území mesta okresný dopravný inšpektorát neeviduje žiadne nehodové úseky a nehodové miesta, k rizikovejším však patria prieťahy ciest  I. tried mestom Banská Bystrica, ide o cesty č. I/66 a č. I/59.

Za najčastejšie príčiny dopravných nehôd v meste možno označiť porušovanie základných povinností účastníkov cestnej premávky (52 % dopravných nehôd), nesprávny spôsob jazdy (24 %), nedanie prednosti v jazde (16 %) a neprispôsobenie rýchlosti jazdy (8 %).

Dopravnú nehodu so smrteľným zranením, ku ktorej došlo v polovici októbra 2010 na vyššie spomínanej križovatke, vníma polícia ako ojedinelú. Príčinou ďalšej nehody na tom istom úseku (ale na ceste č. III/066 75 v blízkosti križovatky) o týždeň neskôr bolo nedostatočné venovanie sa vedeniu vozidla vodičom osobného motorového vozidla a nedodržanie bezpečnej vzdialenosti od  vozidla jazdiaceho pred ním, ktoré zastalo pred vyznačeným priechodom pre chodcov z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim po riadne vyznačenom priechode pre chodcov.

Ako vyplýva z odpovede na naše otázky, dopravný inšpektorát neeviduje spomínanú križovatku ako nehodové miesto, z pohľadu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky teda neexistujú opodstatnené dôvody na jej riešenie, polícia však súčasne  realizáciu určitých opatrení (uveďme napr. v diskusiách spomínané doplnenie dopravného značenia P2 „Stoj, daj prednosť v jazde!“, príp. dopravné zrkadlo) nevylúčila. O nich však v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodujú príslušné cestné správne orgány.