Quantcast

Nový predseda BBSK Ján Lunter spolu s riaditeľom úradu Matúšom Hollým informovali o zámere zaradiť kraj medzi najotvorenejšie samosprávy. BBSK už spolupracuje na opatreniach s Transparency International Slovensko, na webe budú zverejňovať zodpovedané infožiadosti, pracovný program župana bude dostupný na internete a zároveň sa na neho každý štvrtok medzi 16. a 17. h bude môcť obracať verejnosť na telefonickej linke predsedu (048/4325602). Na úrade zároveň pokračuje personálny audit.