Zrušenie bohuslužieb na najbližšie dva týždne, v zmysle usmernení Ústredného krízového štábu SR, potvrdili dnes obe najväčšie cirkvi na Slovensku. Konferencia biskupov Slovenska potvrdila, že v rámci prevencie pred šírením koronavírusu sa v slovenských rímskokatolíckych kostoloch neuskutočnia sväté omše. Rovnako Evanjelická cirkev augsburského vyznania avizuje zrušenie služieb Božích v dňoch 15. a 22. marca.