Aj v tento piatok polícia vykonáva na cestách okresu Banská Bystrica osobitnú kontrolu s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti. Dávajte si preto pozor a dodržujte predpisy, pokuta vám totiž môže doraziť až neskôr poštou.