BBonline.sk | Krátke správy | 1.10.2017 8:17

Zmeny v linkách MHD kvôli otvoreniu novej autobusovej stanice

Na linkách MHD čísel 20, 23, 28, 29 a 97 došlo od dnešného dňa k avizovaným zmenám. Je to z dôvodu, že po novom zachádzajú už aj na novú autobusovú stanicu. V prípade liniek č. 20, 28 a 29 však nastala aj dôležitá zmena, kedy tieto autobusy už nezastavujú na železničnej stanici.