V utorok od 9.00 h bude zasadať Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici. Poslanci sa musia zaoberať zaistením financovania zvýšených nákladov na prebiehajúce a plánované rekonštrukcie miestnych komunikácií či havarijných stavov mestských objektov, ale aj štátom schválených odmien zamestnancom úradu a ZAaRES-u. Mesto síce z podielových daní získa viac než pôvodne predpokladalo, avšak toto zvýšenie nepokrýva zvýšené náklady mesta nielen na schválené odmeny, ale ani na zvyšujúce sa náklady na energie či tovary a služby. Poslanci tak musia siahnuť na rezervný fond mesta i navýšiť úverové rámce. V súvislosti s novými projektami v lokalite bývalej Slovenky a Strieborného námestia tiež poslanci prerokujú obstaranie aktualizácie územného plánu dotknutej časti centrálnej mestskej zóny. Priamy prenos zo zasadnutia bude k dispozícii online.