Vo veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici sa začína 14. zasadnutie Mestského zatupiteľstva v aktuálnom volebnom období. Poslanci majú na programe prijatie budúcoročného rozpočtu a s ním aj rozhodnutie o potrebe nového zadĺženia mesta.