Zápis nových žiakov do mestskej Základnej umeleckej školy Jána Cikkera sa uskutoční v pondelok, 5. septembra od 10-tej do 18-tej hodiny a následne potom od 6. do 14. septembra v pracovných dňoch vždy od 13-tej do 18-tej hodiny. ZUŠ-ka vo svojich pobočkách na Štefánikovom nábreží, Internátnej a Lazovnej ulici otvára aj tento rok triedy v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Viac informácií je dostupných na webe ZUŠ.