V priebehu nasledujúcich dní začne Slovenská správa ciest s inštaláciou semaforov na výjazde z cesty I/66 do Šalkovej. K ich spusteniu dôjde až po ukončení prác na moste pred Slovenskou Ľupčou, ktoré vrcholia, a pri ktorých si vodiči už semafory na hlavnom ťahu vyskúšali. Aby nové semafory nespôsobovali kolóny, budú vybavené špeciálnymi senzormi. Nové napojenie Šalkovej má riešiť až pokračovanie rýchlostnej cesty R1 po Slovenskú Ľupču, ktoré je zatiaľ len v procese prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie.