sc-point-vystavbaNa Huštáku sa po archeologickom prieskume začala výstavba Point shopping center.  Developer, spoločnosť OP Centrum, projekt predstavil už v roku 2014 a pôvodne predpokladal jeho otvorenie koncom roka 2015. V súčasnosti uzatvára zmluvy s prvými nájomcami a návštevníkov by malo centrum privítať v závere roka 2017.