Quantcast

Aj keď účasť 37,93% voličov v sobotňajších voľbách do orgánov samospráv v Banskej Bystrici aj tentokrát podliezla celoslovenský priemer predstavujúci takmer 49%, v okrese boli obce s výrazne vyššou účasťou. V obci Baláže prišlo voliť 87,63% voličov, na Povrazníku volilo 83,73% oprávnených voličov. Naopak, najmenej ľudí volilo v obciach, kde bol len jediný kandidát na starostu, ako v Badíne (26,94%) či Dúbravici (27,65%). Kompletné výsledky volieb v meste i okrese nájdete v našich príspevkoch.