Neďaleko lokality Žltý piesok na úbočí vrchu Turíčka susediaceho s Urpínom nad mestskou časťou Uhlisko v sobotu spozorovali medveďa v blízkosti frekventovanej turistickej trasy. Podľa ďalších svedkov ide o medvedicu s mladými. Výskyt medveďa hnedého v lokalite v takto bezprostrednej blízkosti mesta je ojedinelý, avšak nie vylúčený, keďže okolité vzdialenejšie pohoria od mesta patria medzi miesta ich častého výskytu. Turisti by v lokalite mali zvýšiť pozornosť a ostražitosť.