Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici informoval, že výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípkových ochorení v kraji sa už počas aktuálneho týždňa dostal do očakávaného normálu. V minulých týždňoch však bolo chorých výrazne viac. Najviac trápili choroby kategóriu seniorov.