Quantcast

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici hlásia, že v medzitýždňovom porovnaní sa výskyt chrípky a jej podobných chorôb v kraji zvýšil o 38%. Naopak, výraznejšie sa znížil počet akútnych respiračných ochorení. Podľa epidemiológov to znamená, že, v tomto nestabilnom počasí sa väčšina ochorení dá pripísať na vrub chorôb z prechladnutia, kde nedominuje vírusový pôvod, čiže ochorenia majú aj ľahší priebeh. Prelom októbra a novembra je podľa epidemiológov stále vhodným časom na očkovanie. Vakcíny proti chrípke už preplácajú všetky zdravotné poisťovne.