BBonline.sk | Krátke správy | 27.6.2017 9:50

Výluka na železničnej trati smerom na Brezno

V utorok 27. júna a zajtra, v stredu 28. júna, v čase od 10.05 do 13.50 h počítajte s výlukami na železničnom úseku Podbrezová – Dubová. Pre cestujúcich železničnou dopravou je zabezpečená náhradná autobusová doprava. Venujte zvýšenú pozornosť výveskám a hláseniam staničného rozhlasu v železničných staniciach.