Quantcast

Železnice Slovenskej republiky budú v pondelok 3. a potom od stredy 5. piatka 7. septembra, v čase od 10.20 do 13.50 h realizovať opravy a úpravy železničnej trate v úseku Medzibrod – Slovenská Ľupča. Cestujúci ZSSK budú v uvedenom čase prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou medzi stanicami Banská Bystrica – Medzibrod. Tá bude v Šalkovej a Slovenskej Ľupči časti Príboj zastavovať na zastávkach MHD, inak pri železničných staniciach.