Železnice Slovenskej republiky budú od stredy 22. augusta 8.00 h, nepretržite do 23. augusta 20.00 h, realizovať práce na obnove hydroizolácie jedného z mostných objektov medzi železničnými stanicami Kostiviarska a Uľanka. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou spred hlavnej železničnej stanice v B. Bystrici do stanice Uľanka. Následné meškanie dotknutých vlakov by malo byť do 20 minút.