Prebieha posledný týždeň prvej vlny predaja permanentiek na zápasy hokejistov HC ’05 Banská Bystrica v sezóne 2022/2023. Do štvrtka, 23. júna 2022, si držitelia permanentiek z minulej sezóny môžu uplatniť predkupné právo na svoje miesto do novej sezóny. Po tomto dátume sa uvoľnia všetky miesta do predaja. Minuloroční permanentkári majú poslednú možnosť uplatniť si aj alikvotnú čiastku a kompenzovať si zápasy, ktoré v minulej sezóne nevideli. Predaj prebieha na sekretariáte klubu v priestoroch zimného štadióna, a to ešte v stredu 22. júna od 15.00 do 18.00 h a vo štvrtok 23. júna od 9.00 do 12.00 h a od 15.00 do 18.00 h. Informácie o druhej vlne predaja, presnej polohe sekretariátu klubu, možnosti zarezervovať si svoje miesto online a cenách permanentiek nájdete na stránke hc05.sk.