Stredoslovenská distribučná plánuje počas nasledujúcich dní v B. Bystrici  viaceré odstávky elektrickej energie súvisiace s údržbou distribučnej siete. Už 20. a 22. augusta bude bez elektrickej energie časť Zvolenskej cesty a Iliaša. Vo štvrtok bude bez elektrickej energie aj časť Rudlovskej cesty. Ďalšia veľká odstávka je potom naplánovaná na utorok 27. augusta, kedy bude od 7.00 do 16.30 h bez elektrickej energie Skubín, časť Podlavíc, ale aj ulica Havranské na Fončorde. Podrobný rozpis je k dispozícii na stránke SSE.