Aj v B. Bystrici sa pripravuje otvorenie veľkokapacitného odberného miesta, kde budú vykonávané odbery pre testy na COVID-19. Toto by malo začať fungovať v najbližších dňoch na parkovisku Mičinská. Mesto ako vlastník pozemku a tiež mestská polícia poskytujú súčinnosť pri prípravách. Nové oficiálne odberné miesto nebude slúžiť samoplatcom, ale podobne ako doterajšie miesta pri sídle RÚVZ a v priestoroch infektológie FNsP F. D. Roosevelta, bude určené pre ľudí objednaných hygienikmi a lekármi, respektíve zaregistrovaných cez oficiálny štátny web.