V piatok, 9. septembra sa podľa pôvodných plánov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky malo uskutočniť ďalšie pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén hlasitou skúškou. Mesto Banská Bystrica informuje, že toto preskúšanie bolo zrušené a v piatok napoludnie sa neuskutoční. Technická skúška sirén bude vykonaná len tichou formou z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému Okresného úradu Banská Bystrica.