Už v utorok bude opäť zasadať banskobystrické mestské zastupiteľstvo. Na programe bude mať napríklad schválenie zástupcov do dozorných rád firiem s majetkovou účasťou mesta, vyčlenenie prostriedkov na riešenie havarijného stavu toaliet, kúpeľní či kuchyne v trojici materských škôl v meste, ale aj obstaranie projektových dokumentácií pre ďalšie dve cyklotrasy. Poslanci majú tiež odsúhlasiť zámer podania žiadosti o eurofondy na prvú etapu projektu Zelených sídlisk, konkrétne lokalít Magurská – Krivánska – Jelšový hájik a tiež v lokalite Severná. V rámci aktuálneho projektu chce mesto získať prostriedky prioritne na prípravné práce, štúdie a projektovú dokumentáciu. Priamy prenos zasadnutia bude možné sledovať online.