V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa 19. decembra 2017 o 17.00 h  uskutoční zaujímavý recitál mladého Banskobystričana Jána Gondu v hre na bajan.