V sobotu podvečer sa uskutoční ďalší ročník Banskobystrického maratónu. Keďže jeho trasa vedie po cestných komunikáciách, tieto budú od 15.00 h do 24.00 h kompletne uzatvorené. Štart maratónu je aj tento rok pri ESC odkiaľ jeho trasa vedie cez Štefánikovo a Štadlerovo nábrežie až po Námestie Slobody a späť a následne po Sládkovičovej ulici až po odbočku na Pršiansku terasu. Cieľ je na štadióne SNP na Štiavničkách. Okrem vylúčenia automobilovej dopravy nebudú v úseku po 15-tej hodine premávať ani autobusy a trolejbusy MHD. Presné zmeny cestovných poriadkov sú dostupné online.