V stálych zoznamoch voličov je zapísaných 63 849 voličov s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica. Pred štyrmi rokmi sa parlamentných volieb v meste zúčastnilo skoro 41-tisíc ľudí, čo predstavovalo účasť 63,57%. Z vyššie spomenutého počtu požiadalo o voľbu poštou zo zahraničia 1294 ľudí a o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľbu na inom mieste do minulého týždňa cez 2200 ľudí. Preukaz je možné získať osobne ešte v piatok do 15.00 h na Matričnom úrade MsÚ. Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu, o 7.00 h.