Aj keď zákaz návštev v nemocnici naďalej trvá, platí viac výnimiek, ktoré umožnia navštíviť hospitalizovaných príbuzných. Týka sa to ľudí, ktorí sú zaočkovaní mRNA vakcínou – viac ako 14 dní po druhej dávke; sú zaočkovaní vektorovou vakcínou – viac ako 4 týždne po prvej dávke; prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami; prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia – viac ako 14 dní po prvej dávke, a tiež tých, ktorí majú negatívny test na COVID-19 (RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín).