Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta od 2. februára opätovne povolila návštevy na všetkých klinikách a oddeleniach. Umožnila to zlepšujúca sa epidemiologická situácia v Banskobystrickom kraji. Zákaz návštev bola nemocnica nútená zaviesť, práve s ohľadom na vysoký výskyt chrípky a ďalších respiračných ochorení, ešte vlani v decembri pred vianočnými sviatkami.