BBonline.sk | Krátke správy | Foto: FNsP F. D. Roosevelta | 12.2.2019 15:13

V Rooseveltke je najkomplexnejší urgent na Slovensku

Banskobystrická Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta ako prvá na Slovensku splnila podmienky pre zaradenie svojho urgentu do minimálnej siete urgentných príjmov II. typu. Tieto majú presne špecifikované priestorové usporiadanie a materiálno-technické vybavenie či personálne zabezpečenie. Pacientom poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste, pričom vždy sú k dispozícii viacerí špecialisti. Nemocnica pre splnenie podmienok potrebovala len čiastočné dovybavenie, keďže jej urgent prešiel komplexnou rekonštrukciou už v roku 2013.

Fotogaléria