Stredoslovenská distribučná plánuje v poslednom marcovom týždni len lokálne odstávky elektrickej energie v Banskej Bystrici. Tie sa v utorok, 29. marca v čase od 8.30 do 12.30 h dotknú vybraných administratívnych objektov na konci Partizánskej cesty. V stredu 30. a štvrtok 31. marca musia v čase od 7.00 do 20.00 h počítať s odstávkou obyvatelia výškových obytných blokov na začiatku Tatranskej ulice (4, 6, 8) a v utorok a následne štvrtok v rovnakom čase aj bytový dom na Strážovskej 4 na sídlisku Rudlová-Sásová.