Pondelkový Trojkráľový večerný beh si v centre Banskej Bystrice vyžiada krátkodobé dopravné obmedzenia po trase behu. Štart je naplánovaný na 17.30 h a dobeh posledných pretekárov do cieľa je plánovaný najneskôr na 18.30 h. Dopravné obmedzenia sa postupne po trase behu dotknú Hornej, Robotníckej a Kapitulskej ulice, následne Národnej, Kuzmányho, Dolnej, Hornej Striebornej, Strieborného námestia, ulice Janka Kráľa, Martina Rázusa, Terézie Vansovej, Katovnej a Lazovnej ulice. Štart i cieľ podujatia je na Námestí SNP.