Quantcast

Železnice Slovenskej republiky budú v piatok 30. novembra, v čase od 8.45 do 12.35 h, odstraňovať defektoskopické chyby na železnici medzi stanicami Vlkanová a Radvaň. Z tohto dôvodu budú v uvedenom čase cestujúci prepravovaní medzi stanicami Banská Bystrica a Vlkanová náhradnou autobusovou dopravou. Pri stanici Banská Bystrica mesto bude autobus zastavovať na zastávke MHD – Národná. Výluka ovplyvní celkom tri rýchliky a päť osobných vlakov.