Druhý piatok v mesiaci nebude počas decembra patriť pravidelnému preskúšaniu systému sirén. Aj tentokrát však Ministerstvo vnútra pristúpi k testovaniu systémov včasného varovania. V piatok, 13. decembra sa otestuje aktivácia rádiových prijímačov systémom RDS prostredníctvom živého vysielania Slovenského rozhlasu v trvaní 6 minút.