Už v piatok 22. septembra bude polícia vykonávať ďalšiu z osobitných kontrol na cestách v okrese Banská Bystrica. Dohliadať bude na dodržiavanie povinností vodičov, a to aj za využitia inštitútu objektívnej zodpovednosti. Po zistení priestupku tak polícia môže zaslať oznámenie o uložení sankcie majiteľovi vozidla poštou až dodatočne.