V piatok, 5. augusta sa uskutoční pravidelný odvoz nadrozmerného odpadu, ktorý sa tentokrát týka Uhliska, Sídliska, Fortničky, Karlova, Graniara, Medného hámra, Majera, Šalkovej, ale aj centra mesta. Nepotrebný nábytok, plechové rúry, sanitu, koberce či ďalšie môžu obyvatelia uložiť v predvečer stanoveného termínu k nádobám na zmesový komunálny odpad. Mesto na svojom webe upozorňuje, že nadrozmerným odpadom nie je stavebný odpad, elektrospotrebiče ani pneumatiky.