Banskobystričanov čakajú ďalšie dopravné obmedzenia v súvislosti  s výstavbou protipovodňovej ochrany. Slovenský vodohospodársky podnik informuje, že od pondelka 5. júla do 18. júla, z dôvodu vybudovania konštrukcie pre osadenie mobilného hradenia, dôjde k uzávierke cestného mosta na Ul. Mičinská cesta – „most pri Smrečine“. Obchádzková trasa bude viesť po ceste I/66 a miestnych komunikáciách na Ul. Cesta k Smrečine, Štadlerovo nábrežie, 9. mája, Ul. Bellušova. Počas obchádzky bude na dotknutých pozemných komunikáciách v Banskej Bystrici osadené prenosné dopravné značenie.